kwalifikacje3

KWALIFIKACJE

Posiadamy Licencję Ministra Finansów (nr 62032/2013) i ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.